Mimořádná pravidla pro účastníky pobytových akcí
jezdecké školky Popelka

Z důvodu aktuální nákazové situace je nutné dodržovat  protiepidemická opatření  plynoucí z nařízení vlády ČR a ministerstva zdravotnictví:

= Zákaz vstupu všem s příznaky nebo podezřením na COVID-19 či s projevy jiných respiračních potíží.

= V den zahájení pobytu v JŠ Popelka se musí účastník prokázat dokladem dle aktuálně platných předpisů a nařízení – BUDE UPŘESNĚNO.
Dokládá rodič nebo zákonný zástupce dítěte k rukám p. Šťastné.

Děkujeme za pochopení