Mimořádná pravidla pro návštěvníky jezdecké školky Popelka

Z důvodu minimalizace rizika šíření virové infekce prosíme návštěvníky naší jezdecké školky o dodržování základních pravidel platných do odvolání:

= Zákaz vstupu osobám s příznaky onemocnění!

= Při příchodu do areálu použijte raději cestu kolem rybníčku a bočním vchodem (hnědé železné dveře)

= Při pohybu v areálu školky používejte roušku zakrývající nos a ústa

= Nezdržujte se zbytečně ve vnitřním prostoru stájí, zejména pokud probíhá příprava koní nebo se potkáváte s předchozími nebo následujícími zákazníky

= Pokud se účastníte lekce jako divák, dodržujte bezpečnou vzdálenost minimálně 2 metry od ostatních

= Při samotné jízdě na koni není rouška nutná ani vhodná

= Dále prosíme, abyste se nezdržovali na dětském hřišti na návsi

Děkujeme za pochopení